Yudansha

HÄLSODEKLARATION I SAMBAND MED DAN-GRADERING

Sedan 2009 krävs det en hälsodeklaration för att ställa upp på
Dan-gradering i Sverige. Anledningen till kravet är att det varit flera
händelser i samband med graderingarna då det tillstött komplikationer
som kunnat undvikas med en enklare hälsokontroll.

- Den ska intyga att du är fullt frisk att anstränga dig hårt samt har normala reflexer.

- Den bör innehålla en hjärtsjukdomsanamnes. EKG behövs inte i normalfall. Avsikten är att följa RFs riktlinjer ang screening om
plödslig hjärtdöd och då görs ingen sådan utan bara en anamnes över livsstil, upplevda problem och händelser i släkten.

- Som en riktlinje kan följande blankett laddas ner: Health_check_Kyokushin_eng.pdf

RIKTLINJER FÖR CV INFÖR SKK-DANGRADERINGAR

REGISTRERING AV DAN-GRADER

Inför all Dan-gradering i SKK eller utomlands av medlemmar i SKK gäller följande:

- Ansökan om Dan-gradering ska göras senast i samband med SKK Årsmöte varje verksamhetsår (i februari). Denna ansökan gäller sedan för graderingar under detta verksamhetsår.

- Ansökan ska innehålla en meritförteckning samt ett accepterande av en inom SKK verkande Shihan.

- Meritförteckningen (CV) ska minst innehålla följande:

 1. Foto
 2. Namn och födelsedata
 3. Karateträning, började när och med vemsamt regelbundenhet
 4. Graderingar, när och för vem.
 5. Läger och kurser
 6. Tävlingsmeriter
 7. Domarmeriter
 8. Klubbledarmeriter
 9. Organisatörsmeriter
 10. Utvecklings arbete inom SKK
 11. Annat utvecklingsarbete relaterat tillKarate (tex SBF etc)
 12. Civilt liv som arbete och annanutbildning.

- Ansökan med meritförteckning ska upprättas och skickas in i fem (5) exemplar till ordförande i Tekniska Kommitten (se under Förtroendevalda).

Efter godkänd Dan-gradering ska den som graderat göra följande för att registrera sin gradering och därefter få certifikat och bälte från WKO i Japan.

1. Överför registeringsavgiften till Country Representatives (Shihan Michael Söderkvist) konto FSB 8147-1,983 073 907-5

VIKTIGT! Ange ditt namn som meddelande i överföringen.

1 Dan 1500 SKR

2 Dan 2000 SKR

3 Dan 2500 SKR

4 Dan 3000 SKR

2. Skicka 2st kort i passfotoformat samt önskad längd på bältet till:

Shihan Michael Söderkvist

Skolgången 12

831 61 ÖSTERSUND

3. Sista datum för Påsk och Sommarlägersgraderingarna är den 31 augusti. Har inte

avgiften och handlingarna inkommit innan dess så får aspiranten vänta tills nästa

sändning.

4. Leverans av certifikat och bälte sker normalt i samband med Lag-RM i

oktober-november.

Country Representative

Michael Söderkvist

Yudansha i SKK