Viktigt om reglerna nedan:

Dessa regler får inte ändras om de påverkar de tävlandes säkerhet. Därför ska alla önskningar om ändring gå genom TK för bedömning. Använd de dispenser på tävlingsformer som finns i huvudsak, de är godkända redan. 

Alla tävlingar måste ha sanktion från SB&K. Även ett klubbmästerskap. Sök på SB&Ks blankett som du hittar bland tävlingsdokumenten.

Alla tävlingar ska ha en tävlingsläkare hela tiden.

Alla tävlande ska ha en tävlingslicens/SKK-pass där ev skador förs in, speciellt vid skada mot huvudet som föranleder en avstängning. 

Alla tävlande ska ha en tävlingskort från Svenska Budo och Kampsportsförbundet. Ansökan görs på www.budokampsport.se

En läkarhandbok kommer att läggas till under våren (hur läkarna och arrangör ska administrera KO).

Tävlingsregler hittar du här .

Övrigt
Handlingssplan för landslagscoachen.