Osu! Pga Pandemiläget tvingas vi tyvärr att skjuta upp Juniorsquaden i Örebro. Avsikten är att snart återkomma med ett nytt datum ( förmodligen kan vi hålla den  under senare delen av augusti eller i början av september).

Med vänliga hälsningar
Torbjörn Helmfrid & Adam Rogård