Landslaget

SKKs landslag

I landslagsledningen ingår:

Sportchef: Shihan Camilla Bolin Stockholm Kyokushin Karate

Seniorcoach kumite: Sempai Oscar Otteborn Stockholms Kyokushin Karate

Seniorcoach kata: Shihan Andreas Tampe, Uppsala Kyokushin Karate

Junior/Kadettcoach kumite: Sempai Kenneth Karlsson, Banzai Karate Kai, Sempai Jimmie Collin, Keiko Karate Sällskap och Sempai Maria Karlqvist, Huskvarna Kyoukushin Karate Junior/Kadettcoach kata: Sempai Ella Elvander, Uppsala Kyokushin Karate och Sempai Ki Pasanen, Oyama Karate Kai

SKKs landslag kan idag tävla i två discipliner, kumite och kata och detta på fyra olika nivåer:

Senior: + 18 år

U21: Definieras från det datum man fyller 18 år till 1 januari det år man fyller 21 år.

Junior: Definieras från 1 januari det år man fyller 17 år till 1 januari det år man fyller 19 år

Kadett: Definieras från 1 januari det år man fyller 15 år till 1 januari det år man fyller 17 år

Det är olika krav och förutsättningar på för de olika nivåerna. Den fysiska utvecklingen samt tävlingserfarenhet skiljer sig avsevärt.

 För att tävla som senior eller U21 i kumite gäller följande: länk

För att tävla som senior eller U21 i kata gäller följande: länk

För att tävla som junior eller kadett i kumite gäller följande: länk

För att tävla som junior eller kadett i kata gäller följande: länk

Hur kommer man med i landslaget?

Det är förstås många faktorer som spelar in och som måste nås upp till för att bli uttagen till landslaget och det är landslagscoachens bedömning av dessa som är avgörande. Kortfattat kan man sammanfatta att det som krävs är följande;  Kommittment, Kontinuitet och Resultat.

Kommittment
Det krävs engagemang för att vara med i landslaget. Detta innebär att träning och tävling skall prioriteras framför andra intressen som konkurrerar om tid som behövs för att kunna satsa. Självklart är familj, skola eller jobb viktigare än sport, men blir det för ofta en konflikt mellan satsning och andra saker, kanske landslagssatsningen ska vänta tills förutsättningarna ser annorlunda ut. Landslagssquader skall prioriteras samt de tävlingar coachen rekommenderar.

Kontinuitet
Att känna att den satsning man gör är långsiktig både gällande träning och tävling.  Att tillsammans med sin coach sätta långsiktiga mål. Det tar tid att bli riktigt bra och det tar tid innan erfarenheten, som också krävs för att utmana de bästa, infinner sig. Men coachen måste också kunna se adeptens utveckling över tid, att det finns en progress i teknik, uthållighet, styrka, mm.

Resultat
För att bli uttagen till landslaget krävs också resultat. Detta handlar om prestation och resultat från tävlingar men också progression i den träning och de fysiska mål som sätts upp tillsammans med respektive landslagscoach.

Om man vill göra en satsning på landslaget, ska man först och främst tala med sin klubbtränare/coach. Därefter kontaktar man landslagscoachen för respektive gren/åldersgrupp och aviserar sitt intresse. I dialogen med landslagscoachen får man rådgivning i hur man går vidare och vilka förväntningar som finns. Man förväntas inte vara ”elitutövare” redan från början, det finns möjligheter att utvecklas i landslagets regi. Inställningen är det viktigaste!

SKK’s vision är att ha ett starkt svenskt team med stora medaljchanser internationellt. För att uppnå det så måste vi hålla en hög nivå på landslaget så att våra prestationer är något som SKK’s  medlemmar kan vara stolta över.

För kontakt – organisation ledning

Vad innebär det att vara med i landslaget?

Förutom deltagande på organiserade squader och läger samt att träna och tävla engagerat och med goda resultat ställs även andra krav på landslagsdeltagaren. Som representant för Sverige förväntas du visa SKK’s värderingar inte bara på mattan utan även i miljön omkring.  Ett uppförande som är korrekt, sportsligt och respektfullt är en självklarhet.  Detta gäller mot medtävlare och andra coacher, domare och domslut, samt mot andra personer som ingår i entouraget eller som man möter då man befinner sig i sammanhang där man representerar landslaget.

Självklart är droger och/eller doping, under inga som helst omständigheter, tillåtet. SKK har också nolltolerans avseende trakasserier i alla dess former.

Alla medlemmar i SKK är försäkrade i Folksam. Försäkringen täcker vissa utlägg, men är inte heltäckande. Önskas ytterligare försäkring, är det den enskilde deltagaren som tecknar sådan.

Läs mer i Landslagsreglementet.