Landslaget

Kriterierna kommer att uppdateras senare hösten 2023!

Vad är egentligen landslaget?

Under de senaste åren har vi upplevt stora förändringar i tävlingssystemen, som i sin tur påverkat utformningen av vårt landslag. Dels har det tillkommit nya tävlingar som U21, kadett-EM och dessutom har Svensk Kyokushin bytt regelsystem för barn, ungdom, kadett, junior.

Vi har vi fått möjlighet till elitstöd och har därför kunnat satsa mer på de som tränar på elitnivå. Det innebär att landslaget är i en ”utvecklingsfas” och kommer vara det några år till.

Idag kan vi tävla som nation på fyra olika nivåer – Kadett-EM, Junior-EM, U21 och Senior EM / VM.
Det är olika krav och förutsättningar på för de olika nivåerna. Den fysiska utvecklingen samt tävlings erfarenhet skiljer sig avsevärt.

Som kadett tävlar man med mycket skydd och med mycket begränsningar gällande tekniker.

Som junior tävlar man utan kontakt mot huvudet och med en viss teknikbegränsning

Som U21 deltagare har man inga begränsningar, men tävlar på en förhållandevis likvärdig nivå och mot motståndare med begränsad erfarenhet.

Som senior tävlar kan man få möta världens bästa och mest rutinerade tävlande utan begränsningar eller skydd.

Att man tävlat på en nivå innebär inte att man automatiskt övergår till landslaget på nästa nivå. Så ex. om man tävlat som junior, så innebär det inte att man behåller sin plats när man blir senior. Varje klass skall ses som en ny utveckling, ny utmaning, med högre krav. Detta gäller oavsett om det finns vakanta landslagsplatser eller inte!

Vad krävs för att bli uttagen

Det räcker inte med att vara tekniskt bra, så enkelt är det inte. Det krävs lite mer av dig. För att kunna prestera på topp när det verkligen gäller krävs flera goda egenskaper av dig Och för att du skall kunna visa och utveckla dessa krävs Kommittment, kontinuitet och resultat.

Kommittment
Vi vill att du skall hänge dig till uppgiften. Vilket innebär att du skall kunna prioritera din träning och ditt tävlande framför andra saker som konkurrerar om din tid eller engagemang. Självklart är familj, skola eller jobb viktigare än sport, men blir det för ofta en konflikt mellan din satsning och andra saker, så kanske inte landslaget är rätt mål för dig

Kontinuitet
Det tar tid att bli bra, det tar tid innan man har den erfarenhet som krävs för att utmana de bästa. Därför behöver man hålla på några år. Att bli medlem i landslaget är bara början. Svensk Kyokushin ser dig som en ”investering” när vi satsar på dig och vill vi att din egen satsning är långsiktig.

Resultat
Det självklaraste är att du måste presentera resultat. Dina placeringar på tävlingarna är både din väg till landslaget och det som avgör om du får behålla din plats eller uttagen till att representera Sverige vid EM, U21 och VM.

Förutom det ovan nämnda så skall du även klara landslagets fysiska krav, hålla coach uppdaterad med din träning status samt närvara på de gemensamma landslagsträningarna.

Hur kommer man med i landslaget?

Om man vill göra en satsning på landslaget, så tala först och främst med din klubbtränare/coach. Därefter bör man kontakta landslagscoach för respektive grupp (junior- , senior – kumite eller kata) och avisera sitt intresse. I dialogen med landslags coach får man rådgivning i hur man går vidare och vilka förväntningar som finns. Man förväntas inte vara ”elitutövare” redan från början. Det finns möjligheter att utvecklas i landslagets regi. Inställningen är det viktigaste!

SKK’s vision är att ha ett starkt svenskt team med stora medaljchanser internationellt. För att uppnå det så måste vi hålla en hög nivå på landslaget så att våra prestationer är något som SKK’s  medlemmar kan vara stolta över.

Som aspirant förväntas du kunna ta ansvar för din egen träning och utveckling, samt närvara på gemensamma träningsläger. Du förväntas planera din tävlingssäsong och redovisa dina träningsresultat. Du skall se till att du uppfyller de fysiska grundkrav som gäller för landslaget (Fysprofilen) samt ställa upp för fysisk test (Bosön) då det sker.

Du ges möjlighet att representera Sverige, på EM, U21 och ev. VM / World Cup. Men även andra sammanhang kan förekomma.

Som representant för Sverige förväntas du visa SKK’s värderingar inte bara på mattan utan även i miljön omkring.  Du förväntas visa ett korrekt och sportsligt uppförande. Du skall respektera dina motståndare, följa de regler som finns och respektera domare och domslut. På Sayonara Party, middagar eller andra sammanhang som är i relation till din landslags-representation, förväntas du uppträda på ett sätt som är passande.

Du förväntas vara tävlingsaktiv större delen av året. Är du inaktiv eller presterar dåligt en längre period så kan du förlora din landslagsplats. Naturligtvis så sker inte det utan att det först varit en dialog med dig och landslagscoach.

Målsättningen är att ha fyra aktiva deltagare i varje viktklass, där är vi inte idag. Fyra deltagare är fler än vad vissa tävlingar tillåter (ex. max 2 st per viktklass på EM) Vilket innebär att det kommer att ske en uttagning inför dessa tävlingar. Det blir årets resultat, formkurva samt coach’s bedömning avgör vilka som blir uttagna.

För att behålla sin plats i landslaget krävs det att du är aktiv tränande och tävlande. Om det av olika anledningar inte är möjligt att vara aktiv, skall du meddela att din plats är vilande. Det innebär att någon annan har möjlighet att ta din plats.  Du har självklart möjlighet att återta din plats senare. Att tidigare varit med i landslaget är meriterande och ger pluspoäng, men tävlingsresultaten är fortfarande det viktiga.

Doping
Det är alltid, utan undantag, den enskildes skyldighet att veta vad som är tillåtet och inte tillåtet. Doping är inte under några omständigheter tillåtet.

Försäkring
Som medlem i SKK är du försäkrad i Folksam. Försäkringen täcker vissa utlägg, men är inte heltäckande. Vill man ha ytterligare försäkring, så får deltagaren komplettera det själv

Sponsring

SKK har slutit avtal med SBI gällande sponsring av landslaget. Landslaget erbjuds viss utrustning och i gengäld skall du bära de officiella landslagskläderna på EM, VM eller i andra sammanhang där du representerar Sverige som landslag. Andra/privata sponsorer får inte synas utan att först diskuterat det med landslagscoach.

Vid kontakt med media, där du representerar landslaget, skall du alltid informera landslagscoach. Det kan vara svårt ibland att skilja på när man representerar landslaget och när man representerar klubben eller sig själv. Kom ihåg att det är betraktarens syn som är avgörande och inte din egen. Fråga landslagscoach när du är osäker

För att utvecklas och bli bättre krävs att man skaffar sig erfarenhet. Det innebär som regel en del utlandsresor och resekostnader. Det finns möjlighet att få resebidrag för en del av dessa resor. Det som krävs att du är landslagsmedlem eller aspirerar på en landslagsplats. Som aspirant räknas man när man har ett uttalat mål och en gemensam utvecklingsplan tillsammans med landslagscoach.

Det är inte självklart att alla tävlingar motiverar ett resebidrag. Tävlingen skall gå att motivera i linje med utvecklingsplanen.