Medlemsdatabasen

Medlemsdatabasen är ett verktyg som ska användas av SKK:s medlemmar för att registrera aktiviteter/händelser som exempelvis läger, seminarier, tävlingar osv.
Denna information kommer att hjälpa SKK:s Shihans att få en överblick över medlemmarnas Kyokushin-karriär inför en dangradering.
För att kunna registrera sig ska man ha minst 2:a kyu.
Vänligen observera att alla tidigare händelser bakåt i tiden också ska registreras samt att det är viktigt att dina uppgifter uppdateras kontinuerligt.
För att underlätta för Shihans att veta vem du är ska foto laddas upp.

SKK garanterar att all informationen i databasen stannar i organisationen.

Om ni upptäcker felaktigheter eller har synpunkter vänligen kontakta Admin.

För att logga in på medlemsdatabasen – klicka här.