HÄLSODEKLARATION I SAMBAND MED DAN-GRADERING

Sedan 2009 krävs det en hälsodeklaration för att ställa upp på Dan-gradering i Sverige. Anledningen till kravet är att det varit flera händelser i samband med graderingarna då det tillstött komplikationer som kunnat undvikas med en enklare hälsokontroll.

– Den ska intyga att du är fullt frisk att anstränga dig hårt samt har normala reflexer.

– Den bör innehålla en hjärtsjukdomsanamnes. EKG behövs inte i normalfall. Avsikten är att följa RFs riktlinjer ang screening om
plödslig hjärtdöd och då görs ingen sådan utan bara en anamnes över livsstil, upplevda problem och händelser i släkten.

– Som en riktlinje kan följande blankett laddas ner: Health_check_Kyokushin_eng.pdf

RUTINER FÖR ATT GRADERA TILL DANGRADER 2024

Graderings examinatorer

1) TK utser en panel av minst 3 examinatorer för respektive graderingstillfälle

Graderingen sker 2024 i en etapp.

1) Teknisk del med teori, kihon, kata och kampdel med kumite genomförs i samband med TK-seminariet hösten 2024.

Ansökan till gradering.

1) Sökande ska först få en rekommendation från (1) en Shihan i Sverige, (2) sin närmsta tränare och (3) sin förening.

2) Ansökan görs på det formulär som finns på SKKs hemsida. Den skickas tillsammans med en CV (enl mall på nedan) till TKs ordförande som post eller -e-post alternativt lämnas senast den 31 marsBlankett: SKK_Ansokan_Dangradering2021

Regler för tid i mellan graderingar

(Baserat på WKOs Internationella regler för graderingar)
Ansökan till gradering kan göras först efter att tiden har nåtts från tidigare gradering.
1 Kyu till 1 Dan=minimum 1 år, (SKK 18 år fyllda)
1 Dan till 2 Dan=minimum 2 år, minst 20 år fyllda
2 Dan till 3 Dan=minimum 3 år, minst 25 år fyllda
3 Dan till 4 Dan=minimum 4 år, minst 30 år fyllda
4 Dan till 5 Dan=minimum 5 år, minst 35 år fyllda

Övriga riktlinjer

Gradering till 1-3 Dan ska genomföras i Sverige. Dispens kan ges till stadigvarande boende i annat land.
Gradering till 4 Dan kan genomföras i samband med EKOs graderingar.
Gradering till 4 och 5 Dan kan genomföras i samband med WKOs graderingar. Dessa sker i samband med VM.

Meritförteckning

– Meritförteckningen (CV) ska minst innehålla följande:
– Foto
– Namn och födelsedata
– Karateträning, började när och med vem samt regelbundenhet
– Graderingar, när och för vem.
– Läger och kurser
– Tävlingsmeriter
– Domarmeriter
– Klubbledarmeriter
– Organisatörsmeriter
– Utvecklingsarbete inom SKK
– Annat utvecklingsarbete relaterat till Karate (tex SBF etc)
– Civilt liv som arbete och annan utbildning.

Ansökan

Ansökan med blankett och meritförteckning ska upprättas och skickas in via e-post till ordförande i Tekniska Kommittén (se under Förtroendevalda). Ansökan kan också skickas via brevpost men då i 6st exempler.

Efter godkänd Dan-gradering ska den som graderat göra följande för att registrera sin gradering och därefter få certifikat och bälte från WKO i Japan.

Registrering till WKO

1) Överför registreringsavgiften till Country Representatives (Michael Söderkvist) konto Swedbank 8147-1,983 073 907-5VIKTIGT! Ange ditt namn som meddelande i överföringen.

1 Dan 2000 SKR
2 Dan 2500 SKR
3 Dan 3000 SKR
4 Dan 3500 SKR

2) Skicka 2st kort med ditt namn skrivet på baksidan, i passfotoformat samt önskad längd på bältet till:
(Storleksnummer-längd: 3-255cm, 4-275cm, 5-295cm, 6-310cm, 7-325cm, 8-340cm)
Michael Söderkvist
Skolgången 12
831 61 ÖSTERSUND

3) Sista datum för registreringar är den 31 december. Har inte avgiften och handlingarna inkommit innan dess så får aspiranten vänta tills nästa sändning.

Country Representative

Michael Söderkvist