Starta klubb

Så här startar man en SKK-klubb Här har vi sammanställt information till dig som har kunskap i Kyokushin karate och önskar starta en ny förening och ansluta dig till SKK. Se detta som en slags lathund hur man går tillväga.

 

 1. Ni måste vara minst tre personer för att starta klubben
 2. Leta rätt på en lokal att vara i. Kanske har kommunen någon gymnastikhall där ni kan hyra tider.
 3. Bestäm ett namn. Det ska vara unikt och visa att det är en idrotssförening, tex sluta på “karateklubb”. Här är RFs namnregler
 4. Skriv stadgar. Utgå gärna från RFs mall.
 5. Ha ett möte, en så kallad stämma som startar klubben. Mall här.
 6. Ansök om organisationsnummer för ideell förening här.
  Bifoga kopior av:
  • protokollet som skrevs på mötet när föreningen bildades
  • föreningens stadgar.
 7. Skaffa ett bankkonto (när ni fått org nummer)
 8. Håll ett årsmöte och besluta att ni ska ansöka om medlemskap i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Skriv ett protokoll där detta framgår. Här är ett exempel på en årsmötesmall.
 9. Ansök om medlemsskap i Svenska Budo och Kampsportsförbundet genom RFs digitala formulär.
 10. Svenska Budo och Kampsportsförbundet går igenom ansökan och skickar den vidare till Svenska Fullkontaktskarateorganisationen (SFKO)
 11.  Kontakta SKK ordförande och ansök om medlemsskap
 12.  Betala medlemsavgifterna. Det är en kostnad per medlem och år och består av:
  a) Svenska Budo och Kampsportsförbundet.
  i) Avgift till SFKO
  ii) Försäkringsavgift
  b) SKK
 13. Svenska Budo och Kampsportsförbundet godkänner ansökan och skickar den till RF.
 14. RF godkänner ansökan och skickar ett bekräftelse mail.
 15. Genom att föra närvaro på alla träningspass så kan man efter varje termin ansöka om Lokalt Statligt Aktivitetsstöd (LOK stöd). Aktivera därför Idrott Online
 16. Kontakta din kommun och se vilka bidrag du kan få. Det brukar finnas Kommunalt LOK-stöd och vissa kommuner ger lokalbidrag.
 17. Fråga SKK efter startbidrag
 18. Kontakta RF-SISU och undersök vilka bidrag det finns att söka
 19. Marknadsför din nya klubb. Ett bra sätt brukar vara att sätta upp lappar på skolornas anslagstavlor i början av en termin och att informera i lokala social medier.