Låt dig inte vilseledas av innehållet i denna bok. "The Shodan" innehåller alla grundtekniker utom Kata, som du behöver på din väg mot Shodan. Den kan däremot inte förmedla annat du behöver för att nå Shodan, som till exempel gott uppförande, disciplin, ödmjukhet och heder. Boken är en vägledning och ger inte svar på alla frågor. Du kommer alltid att behöva en erfaren instruktör som kan hjälpa dig att utveckla och förfina teknik, koordination och snabbhet. Inget av detta kan fästas på papper.


Idag finns en tendens att hela tiden jaga efter nästa grad för att försöka nå Shodan på kortast möjliga tid. Om du istället anstränger dig att utvecklas på det personliga planet kommer du att på ett naturligt sätt bli redo för nästa grad. Kom ihåg att Shodan bara är det första steget på vägen till insikt och förbättrad karaktär.


Shihan Howard Collins

The Shodan

  • Artikelnummer: 100-006
  • Lagerstatus: 206
  • 250kr