Organisationen

Styrelsen

Ordförande:

Hans Bieth
0706 – 45 37 75
E-post

Vice ordförande:

Michael Söderkvist
Skolgången 12
831 61 ÖSTERSUND
+46-708-600787
E-post

Kassör

Niclas Granstrand
Johannesvägen 6
561 35 Huskvarna
E-post

Sekreterare

Fredrik Gundmark
Björkstigen 2
590 18 MANTORP
0705 – 54 09 04
E-post

Ordförande:

Hans Bieth
0706 – 45 37 75
E-post

Vice ordförande:

Michael Söderkvist
Skolgången 12
831 61 ÖSTERSUND
+46-708-600787
E-post

Kassör

Niclas Granstrand
Johannesvägen 6
561 35 Huskvarna
E-post

Sekreterare

Fredrik Gundmark
Björkstigen 2
590 18 MANTORP
0705 – 54 09 04
E-post

Valberedning

Ordförande:

Hans Bieth
0706 – 45 37 75
E-post

Vice ordförande:

Michael Söderkvist
Skolgången 12
831 61 ÖSTERSUND
+46-708-600787
E-post

Kassör

Niclas Granstrand
Johannesvägen 6
561 35 Huskvarna
E-post

Revisorer

Ordförande:

Hans Bieth
0706 – 45 37 75
E-post

Vice ordförande:

Michael Söderkvist
Skolgången 12
831 61 ÖSTERSUND
+46-708-600787
E-post

Landslagsledning

Ordförande:

Hans Bieth
0706 – 45 37 75
E-post

Vice ordförande:

Michael Söderkvist
Skolgången 12
831 61 ÖSTERSUND
+46-708-600787
E-post

Kassör

Niclas Granstrand
Johannesvägen 6
561 35 Huskvarna
E-post

Tävlingskoordinator

Ordförande:

Hans Bieth
0706 – 45 37 75
E-post

Media & kommunikation

Ordförande:

Hans Bieth
0706 – 45 37 75
E-post

Kanslist

Ordförande:

Hans Bieth
0706 – 45 37 75
E-post

Tekniska kommittén

Ordförande:

Hans Bieth
0706 – 45 37 75
E-post

Vice ordförande:

Michael Söderkvist
Skolgången 12
831 61 ÖSTERSUND
+46-708-600787
E-post

Kassör

Niclas Granstrand
Johannesvägen 6
561 35 Huskvarna
E-post

Sekreterare

Fredrik Gundmark
Björkstigen 2
590 18 MANTORP
0705 – 54 09 04
E-post

Ordförande:

Hans Bieth
0706 – 45 37 75
E-post

Vice ordförande:

Michael Söderkvist
Skolgången 12
831 61 ÖSTERSUND
+46-708-600787
E-post

Kassör

Niclas Granstrand
Johannesvägen 6
561 35 Huskvarna
E-post