Som en del av tillståndet från tillståndsmyndigheten måste alla
tävlande ha ett pass där eventuella skador som förhindrar fortsatt
tävlande kan föras in. Denna möjlighet finns i EKO-passet. I väntan på
gemensamma startböcker i Budo & Kampsportsförbundet är vårt
EKO-pass godkänt som startbok. För den som har ett äldre SKK-pass måste
ett EKO-pass införskaffas.