Shokai Cup

Datumet för året Shokai Cup är 23 mars. I år är tävlingen kvar i dojon men nästa år (2014) hoppas vi ha en större sporthall bokad för tävlingen och då kommer vi inte att använda skyddsvästar. Tävlingen är till för fighters med ingen eller begränsad erfarenhet av...