SKK Kansli
Box 12090
402 41 GÖTEBORG
031 – 42 43 04
kansli@kyokushin.se

Postgiro: 9 84 92 – 2

» Ansökningsblankett för IKO-medlemskap

Som uppskattning för det ytterst värdefulla arbete för Swedish Karate
Kyokushinkai har förbundet utnämnt följande till förbundets högsta
rådgivare:

SAIKO KOMON

Shihan Attila Meszaros
Sensei Marshall McDonagh
Sensei Dan Larsson