En bestämnd etikett är av största vikt för umgänget mellan människor. Vi visar att våra intentioner är goda och det skapas ett hälsosamt klimat mellan människor. Att respektera sina medmänniskor gör att alla trivs och känner ett värde. I japansk kampkonst finns alltid en utvecklad mer eller mindre formel etikett. Genom att följa en etikett behåller konsten sin ursprungliga inriktning och hamnar inte på villovägar.

När man går in i dojon eller lämnar den hälsar man med ordet "Osu" två gånger. En gång mot Shinden och en gång mot högre graderade och andra träningskamrater. Bugningen och hälsningarna är ett tecken på respekt för träningslokalen, vilken i Japan ses som en plats med andlig betydelse.

 Image

En Shodan, 1-2 Dan, tilltalas alltid som Sempai, en 3-4 Dan Sensei och en 5 Dan eller högre Shihan. Om instruktören inte är Dan graderad tilltalas den alltid med Sempai under träningen.

Karateutövare håller alltid efter sin gi, lagar den om den går sönder och håller den alltid ren. På gi:n ska det finnas kalligrafi över hjärtat och ett eventuellt klubbmärke ska sitta på vänster överarm. Om en t-shirt används ska den vara vit och utan tryck. För säkerhet och hygien skall klockor, ringar m.m. tas av före träningen. Tuggummi är inte tillåtet. Vidare skall fötterna vara rena med tå- och fingernaglar kortklippta.

Kommer man sent till träningen sätter man sig i seiza vänd mot väggen längst fram till vänster och väntar på instruktörens signal att delta i träningen.

Image Vid uppställning ställer man sig i rader efter gradordning med högst graderad längst fram till höger mot Shinden. Raderna rättas efter den som står längst till öger i varje rad.

Undvik att gå framför dina kamrater när ni är uppställda i led. Gå bakom och mellan leden.

Före och efter alla parövningar hälsar alltid de tränande på varandra. Som hälsning används en bugning och ett tydligt "Osu".

Under träningen hålls händerna alltid i färdigposition och inte på höfterna. Sittande position är Seiza eller benen korsade framför kroppen om instruktören säger att man kan slappna av och sitta bekvämt.

När gi:n rättas till efter övningar och tekniker vänder man sig bort från Shinden och instruktören.

Det är inte tillåtet att lämna dojon under träning, utan att först vidtala instruktören. Om man önskar lämna träningen tidigare än normalt skall man meddela instruktören innan träningen börjar.

Karate är inte tillåtet utanför dojon! Icke godkända demonstrationer eller undervisning av denna stil är förbjudet! Din dojo och Kyokushinkai döms efter hur du uppträder!