Ni som åker till VM kom ihåg att beställa hotell och entreebiljetter
senast den 31 augusti enl den information som finns på hemsidan.

//
Michael Söderkvist
Country Representative