Image
Hans Bieth besökte Japan tidigare under 2007. Här är berättelsen från den resan.

Reseberättelsen