I väntan på att Kyokushinkommittén får en egen sida på budokampsport.se så kommer information om kommande verksamhet att publiceras på denna sida.