På Karatesektions årsmöte reserverade sig Nyköping och
Skövde mot Karatesektionens budget då denna inte inkluderade de 39 000 kr
som tillhör Kyokushin Kommittén för året 2007. I övrigt var detta möte väldigt
avvaktande, inga hårda ord. Däremot hävdade sektionskassören att kyokushin kommitténs pengar aldrig hade diskuterats
på förra årets stämma!! Sektionsstyrelsen försökte hävda att vad som beslutades
på detta möte inte kunde rivas upp av stora årsstämman. Fd ordförande Owe
Stjernström fick upplysa styrelsen om att detta inte var sant, utan att
SB&Ks stämma är den högsta. Mötet tog 40 minuter.

Lunch och diverse aktiviteter. Fredrik
Eriksson
hade med hjälp av Jonas Sjödin tagit fram än mer
profilmaterial som förevisades väldigt centralt under stämman. Flera frågade
när nästa Kyokushin Öppna skulle ske.

Själva SB&Ks stämma tog cirka tre timmar.
Tonen var bra och inte alls så frän som det har varit på forumet. Till
stämman blev 200 röster från 142 klubbar registrerade.

Förbundsstyrelsen, FS, hade ämnat lägga fram en proposition
om en ny organisation, men denna drogs tillbaka i sista minuten innan utskick.
Istället informerades vi om att andra idrotter hade börjat titta på ett annat
sätt (personerna sitter i FS). Tanken är att alla idrotter som vill kan bli
egna förbund, dvs juridiska enheter. Att SB&K är en paraplyorganisation
för alla dessa förbund gentemot RF. Kanske finns det ett förslag till nästa
stämma.

FS hade glömt att ta med MMAs ansökan om att få komma in i
SB&K på dagordningen. Denna punkt togs upp under frågor som FS har
hänskjutit till stämman. FS undrade om stämman ansåg att MMA är en idrott.
Stämman sa ja samt valde in MMA som en kommitté i Kampsportsektionen.

Submission Wrestling blev invalda i förbundet och hamnar som
kommitté i Kampsportsektionen.

När det gällde Kyokushin kommitténs medlemsavgifter för
2007, dvs 39 000 kr sade Förbundskassören att förvisso hade denna punkt diskuterats under förra
årets stämma men inga beslut blev tagna.
Fredrik E gav rätt fakta och  stämmodelegaterna kom också ihåg vad som var sagt.
Detta innebär att stämman beslöt att Karatesektionen måste flytta 39 000
kr till Kyokushin Kommittén under 2008.

Knockout förbudet var återigen på tapeten. Denna gång blev
röstsiffrorna 91 för att ha kvar skrivelsen om förbud och 79 för att ta bort
förbudet. Således är KO-förbudet kvar i SB&Ks stadgar.

Kickboxningens önskar om att enbart ha sjuksköterska på
deras light contact tävlingar avslogs. Alla av Förbundet sanktionerade
tävlingar ska ha läkare. Notera att denna regel gäller även för
klubbmästerskapen.

Shorinjikempo ville för 15e året bilda en egen sektion. Vi röstade
emot, då de enbart är 250 medlemmar. Till en början blev röstsiffrorna 60 för
avslag och 99 för bildandet. Fd finansministern och förbundsordförande Erik Åsbrink
räknade fram att detta skulle vara de begärda 2/3 majoritet. Mötesordförande
klubbade detta fort. Vi fick påpeka att Åsbrink hade räknat fel. Många tyckte
synd om shorinjikempo och begärde nytt val. Denna gång blev siffrorna 46 för
avslag och 118 för bifall, dvs på andra chansen fick denna idrott sin sektion.

Motionen om att undvika jäv gällande presidiet i FS
förlorades med 45 för och 87 emot.

Kallelse till stämman samt direktiv till valberedning
avslogs.

Brasiliansk jiu-jitsu, BJJ, ville byta sektion till
Kampsport. Nu sade Ju-jutsu sektionen att de ville gärna diskutera med BJJ om
att stanna kvar. BJJ skulle få handha sitt tävlingsreglemente, få söka
SM-status och liknande som egen kommitté. Stämman avslog motionen då BJJ kunde
få verka inom Ju-jutsu sektionen.

Motionen om kravet på läkarintyg och med det grundlig
läkarundersökning innan tävlingar avslogs. Eget ansvar gäller.

Stämman krävde att lägga till punkten om fortsatt arbete med
omorganisation till verksamhetsplanen. I övrigt gick denna plan igenom utan
större diskussion.

Avgiften är densamma för 2009, dvs 71 kr /medlem varav 21
kr/medlem är försäkringsdelen. Resterade 50 kr/medlem går till den sektion och
kommitté vart vi rapporterar våra medlemmar per 31/12/2008.

Vis av förra årets turer om pengar ville vi under punkten
budget 2008 att det klart stod att karatesektionens medel skulle minskas med
39 000 kr vilket skulle tillfalla Kyokushin Kommittén samt 18 000 kr
som skulle tillfalla Shorinjikempo sektionen. Förbundskassören sa samma sak som
förra året att detta inte var nödvändigt. Stämman
tyckte annorlunda. Vi är inte godtrogna två år i rad.

Dags för val. Valberedningen föreslog folk och det blev
omröstning bara på kassörsposten. Till kassörsvalet ställde Fredrik E upp då vi
har tydligt kritiserat nuvarande kassör. Tyvärr förlorade han med 38-93.
Nuvarande Michael Bergman, karate fortsätter.

Ordförande är densamma Daniel Pettersson, ju-jutsu.

Vice ordf Petra Fluor, ju-jutsu.

Utbildningsansvarig Michael Söderkvist, karate

Informationsansvarig Stefan Stenudd, aikido

Ledamot, Anders Pettersson, shorinjikempo

Det var väl allt. SB&K är på väg mot att alla som vill
sköter sitt. Vissa saker sköts gemensamt om intresse finns. Framtiden får visa
var vi hamnar. Vi får tills vidare fokusera på vår verksamhet, dvs träna
kyokushin karate.

Virpi Alajarva