Osu!

 

INBJUDAN

 

Tekniska Kommitten bjuder härmed in alla inom
SKK aktiva 3 och 4 Dan till ett speciellt ledarutvecklingsprogram.

 

Bakgrund

Tekniska Kommitten består idag av Branch Chiefs
och de mest erfarna ledarna inom SKK. I framtiden så vet vi inte vilka som kan,
vill eller har kompetens att leda den tekniska utvecklingen inom SKK. TK vill
med god framförhållning skapa en utvecklingsplattform som är mera officiell för
alla 3 och 4 Dan i syfte att ge plats åt de som vill och kan samt ge möjlighet
att få kompetens och förtroende inom organisationen.

 

Denna plattform är inte statisk utan en kommande
och ny 3 Dan är givetvis välkommen att delta när så blir aktuellt.
Landslagscoachen är alltid välkommen att delta med dispens till kravet av graden
minst 3 Dan.

 

Program och innehåll

De som väljer att delta förväntas att delta på
kommande TK-seminarier och får där ta olika ansvar. Det handlar om dels rena
instruktörsuppgifter dels om annat ledaransvar. Uppgifterna kommer alltid att
handledas och innehålla återkopplande utvecklingssamtal.

 

Tidsperspektiv

Det finns inget satt tidsperspektiv på
programmet utan det ses som en process där resultatet leder till allt större
ansvar efter kompetens och intresse.

 

Anmälan

Anmälan om intresse att delta i programmet kan
göras till någon Shihan i TK.

 

Hjärtligt välkomna

 

Tekniska Kommitten

gm/ Michael Söderkvist Ordf