Observera att biljettförsäljningen sker via www.ticnet.se De biljetter som blir över säljs på plats.

Publikinsläppet öppnas kl 11:00

Tävlinsstart kl 12:00, finaler beräknas till 17:30

Sayonarafesten är på Peacock och startar kl 20:00. Ni som ämnar vara med på kvällens festligheter måste anmäla er snarast till swedishopen@kyokushin.se. Kostnaden är 200 kr, funktionärer betalar 100 kr/person (ska vara betald senast 9/9). Tävlande, coach och domare går in gratis. Så klubbmedlemmar och ledare, dags att höra av er 🙂

 

Vi behöver fortfarande ytterligare 20-tal funktionärer. Och vi är tacksamma för fler sponsorer.

Nästa stormöte med funktionärer, både redan uppskrivna plus nya aspiranter är den 9 september kl 19:30 på GKK.

Läs mer på www.swedishopenkarate.com