LÖRDAG 14 Februari

Kl 1030 Samling; kaffe

Kl 1100-1230

Lunch

Kl 1400-1700

Kl 1900 SKK-Årsmöte på Novotel Hotell

 

SÖNDAG 15 Februari

Kl 0900-1130

Lunch

Kl 1230-1430

 

OBS! Instruktörs/ledarutveckling av äldre instruktörer (3-4 Dan) kommer
att ske kontinuerligt under seminariet. Instruktörer som anmält sig till
utvecklingsprogrammet delges uppgifter vid seminariets början.

 

PROGRAM Lördag

– Rapport/planering Styrelse och Regioner

– Kihon + Instruktörsutveckling för yngre
instruktörer (praktisk träning med undervisningstips)

– Klubbutveckling, hur behåller vi motivationen
hos klubbledare, hur kan klubbledarna fortsätta att utvecklas. Workshops.

– Kata

 

PROGRAM Söndag

– Domarutveckling i komb med kumite träning

– Preparationspass för Dan-gradering

– Bedömningskriterier och graderingsdomarutveckling

– Konsekvenser av skador i kampsport
(gästföreläsare)Välkomna

 

Tekniska Kommitten

gm/ Michael Söderkvist