Sensei Naser Ghanbari från Umeå Kyokushin är numera shihan (5:e dan).

Shihan Nygren från Söråkers Kyokushin samt Loyd Payne från Stockholm Kyokushin har var och en fått sin 6:e dan.

Sensei Virpi från Skövde kyokushin har lyckats med sin 4:e dan.

Grattis till alla!

OSU!