Styrelsen har beslutat att SKKs tredje Swedish Open går den 11 september i Lund. Styrelsen uppdrar åt sempai Mehdi Nabahi att vara projektledare.

För att få tävlingen i hamn hoppas styrelsen att flera nyckelpersoner är villiga att även denna gång bidra med sin tid och idéer.

Främsta fokus närmaste tiden är att få fram sponsorer – har du bra tips; hör av dig.

 

Osu

sensei Virpi