tekniklager_2010.png Teknikläger för svart- och bruntbälten med shihan Collins.