TK-semenarium och SKK Årsmöte

 

13-14 februari 2010 hos Stockholms Kyokushin

 

Målgrupper: Klubbledare, erfarna instruktörer,nya instruktörer samt domare.

 

Lördag 13/2

Kl 1030 Kaffe samling, Stockholms Kyokushin

Kl 1100 Start

Kl 1230 Lunch (på egen hand i närområdet)

Kl 1400 Start

Kl 1700 Avslutning för dagen

 

Kl 18:30 SKK Årsmöte, direkt efter TKs aktiviteter.

Plats Ersta konferens, Stockholm.

 

Söndag 14/2

Kl 0900 Start, Stockholms Kyokushin

Kl 1000 Kaffe/dricka paus

Kl 1130 Lunch

Kl 1230 Start

Kl 1430 Avslutning av seminariet

 

Välkomna

 

SKK Tekniska Kommitten