Inför all Dan-gradering i SKK eller utomlands av
medlemmar i SKK gäller följande:

 

Ansökan om Dan-gradering ska göras senast i
samband med SKK Årsmöte varje verksamhetsår (i
februari). Denna ansökan gäller sedan för
graderingar under detta verksamhetsår.


Ansökan ska innehålla en meritförteckning samt
ett accepterande av en inom SKK verkande Shihan.


Meritförteckningen (CV) ska minst innehålla
följande
:

 

Foto

Namn och födelsedata

Karateträning, började när och med vem samt
regelbundenhet

Graderingar, när och för vem.

Läger och kurser

Tävlingsmeriter

Domarmeriter

Klubbledarmeriter

Organisatörsmeriter

Utvecklingsarbete inom SKK

Annat utvecklingsarbete relaterat till Karate
(tex SBF etc)

Civilt liv som arbete och annan utbildning.

 

Ansökan med meritförteckning ska upprättas och
skickas in i fem (5) exemplar till ordförande i Tekniska Kommitten
(se under Förtroendevalda).