Shihan Collins brun- och svartbältesläger den 6-7 mars är nu fullt. Tack för det stora intresset. Vi beklagar också om du anmält dig men inte fick någon plats. Dock kommer det fler tillfällen framöver!