HÄLSODEKLARATION I SAMBAND MED DAN-GRADERING

Sedan 2009 krävs det en hälsodeklaration för att ställa upp på
Dan-gradering i Sverige. Anledningen till kravet är att det varit flera
händelser i samband med graderingarna då det tillstött komplikationer
som kunnat undvikas med en enklare hälsokontroll.

– Den ska intyga att du är fullt frisk att anstränga dig hårt samt har normala reflexer.

– Den bör innehålla en hjärtsjukdomsanamnes. EKG behövs inte i normalfall. Avsikten är att följa RFs riktlinjer ang screening om
plödslig hjärtdöd och då görs ingen sådan utan bara en anamnes över livsstil, upplevda problem och händelser i släkten.

– Som en riktlinje kan följande blankett laddas ner: Health_check_Kyokushin_eng.pdf