RM kommer att hållas den 24 april i Mimershallen i Kungälv. Besök www.kungalvkarate.se för mer information.

rm_2010.png

Nu kan man anmäla sig till RM. Amäl dig!

Anmälningssidan finns under Tävlingar > RM > Anmäl dig till RM i den vänstra menyn.