Till tävlande, sponsorer och andra som engagerat sig i Kyokushin SM

Först vill vi tacka er för ert stöd och engagemang.

Tyvärr har vi lite tråkig information, angående vårt SM, som vi känner att vi måste delge er.

Det har visat sig att tillståndet att arrangera SM inte var fullt förankrat hos RF (Riksidrottsförbundet). Av en slump upptäcktes att tillståndet som godkänts av Budoförbundet, för ett år sedan inte skickades vidare till RF utan stannade på förbundsnivå. Detta var ett misstag av Budoförbundet och helt utanför Keiko och Kyokushinförbundets möjlighet att påverka!

Nu har vi en situation där jurister på förbundsnivå diskuterar vad som rätt och vad som är fel.

Det här drar ut på tiden och vi vet nu med säkerhet, att det inte kommer något besked innan 23 oktober. Vilket i sin tur innebär att vi inte vet om vi arrangerar ett SM ELLER INTE?

Vi anser att vi lovade er ett SM och vi tycker inte det är seriöst att arrangera tävlingen utan att veta vad som gäller. Det har inte varit något lätt beslut att ta, då många är inblandade. Vilket beslut vi hade tagit, så finns det förlorare, inte minst vi själva.

Slutligen har tagit beslutet att ställa in SM-arrangemanget då vi kommit fram till att det är mest korrekt och det känns ärligast mot fighters, sponsorer och övriga inblandade.

Har ni frågor eller andra synpunkter så förklarar vi gärna så gott vi kan 
 

med förhoppning om fortsatt intresse för ett framtida SM!

Keiko – arrangerade förening