Ansökan ska innehålla en meritförteckning samt ett accepterande av en inom SKK verkande Shihan.

Meritförteckningen (CV) ska minst innehålla följande:

 • Foto
 • Namn och födelsedata
 • Karateträning, började när och med vem samt regelbundenhet
 • Graderingar, när och för vem.
 • Läger och kurser
 • Tävlingsmeriter
 • Domarmeriter
 • Klubbledarmeriter
 • Organisatörsmeriter
 • Utvecklingsarbete inom SKK
 • Annat utvecklingsarbete relaterat till Karate (tex SBF etc)
 • Civilt liv som arbete och annan utbildning.

Ansökan med meritförteckning ska upprättas och skickas in i fem (5) exemplar till ordförande i Tekniska Kommitten (se under Förtroendevalda).