Lördag 2 april har Sensei Camilla Bolin Kata squad i Stockholm.

Pass 1: 10:30-12:00 B kata (yantsu, tsuki no kata, saiha, gekisai dai, gekisai sho)
Lunch
Pass 2: 13:00-14:30 A kata (seinshin, kanku, sushi-ho, garyu, seipai)

Squaden är inte till för att lära ut katorna, utan för att höja nivån och slipa tekniken.

Välkomna!