Årets tema var Shisei och passen
innehöll Kihon, Kata, självförsvarstekniker, Tobi geri och
avslutningsvis ett fyspass med mitsträning.

I år
hade vi även tur med vädret och det blev bad och femkamp på lördag e.m.
Vi har fått väldig bra respons på lägret av både föräldrar och barn och
många planerade in redan nu att komma tillbaka nästa år.