Många av oss fick höra om de fasansfulla upplevelser som den japanska befolkningen fick genomlida i samband med jordbävningen och den efterföljande tsunamin. Förutom det hårt drabbade Fukushimaområdet har det mest av livet gått tillbaka till det normala i Tokyoområdet. Det framfördes många tack för det stöd som getts från många länder om bara en hälsning men även rena donationer (tex Danmark, Switzerland, Spanien). De speciellt drabbade av WKOs medlemmar var Shihan Sanpei från Fukushima och Shihan Kaneda från Miyagu. De framförde båda sitt djupaste tack för det stöd de fått.

WKO Kongress

världsorganisationen har sin kongress vart annat år med val vart fjärde år. Kongressen samlade 165 röstberättigade Branch Chiefs och fullmakter. I år var det nyval och styrelsen konstituerade sig som tidigare med Shihan Midori Kenji som President och Shihan Attila Meszaros tillsammans med  Shihan Kobayashi Isao som Vice Presidenter. Efter flera år av förluster visade nu bokslutet ett plussresultat speciellt pga hård kostnadskontroll  Kongressen gav också styrelsen ansvarsfrihet för mandatsperioden  Ny representant för Asien blev Shihan Suweto från Indonesien i stället för Shihan Gungali från Indien  Några frågor som behandlades var bl.a. dessa:
– WKO ger stöd och förslag till länder som har interna samarbetsproblem.
– WKOs medlemmar ska inte delta i andra kampoidrotter som tex K-1, MMA etc. Tolkningen vi gör är att det fortfarande är möjligt med deltagande i öppna kyokushintävlingar.
– WKO ska fortsätta att jobba för att bli en olympisk idrott. Japan söker sommarolympiaden 2020  Planen är att först bli medlem i SportAccord (tidigare GAISF). Koen Scharrenberg från Holland leder den kommittén som arbetar med det. Parallellt följer de ett ryskt initiativ med en Kyokushin Union av olika Kyokushingruppercsom jobbar med samma mål. WKO kan ev ta del i den unionen när mera är känt om dess arbete. Deras problem är att de deltagande grupperna är privata och det är emot SA stadgar.
– De olika kommittéerna formades och ny ordf i den tekniska kommittén är Shihan Fujihara Yasuhiro som efterträder Shihan Sanpei Keiji. Michael Söderkvist valdes också in i WKOs dommarkommitte.

WKOs Träningsaeminarium

I år var de efterföljande Träningsaeminarium på samma plats som förra gången, Yamanashi distriktet på berget Fujis sluttning. Det var ett underbart höstväder med lagom temperatur, klarblått väder och en fantastisk utsikt av Fuji. Vi var förutom Shihan Collins och Shihan Fitkin som instruerade nio stycken deltagare. Träningen var lagom hård och innehöll såväl den obligatoriska kihon som varierande kombinationer, kata på olika nivå som ett speciellt pass med världstoppfigjters som VM 1:an Tsukamito, Valeri, Tanegawa och Ishihara.

WKO Internationell gradering

I anslutning till seminariet så genomförde WKOs graderingskommitte den sedvanliga graderingen för högre Dangrader. Det var 55 stycken rätt nervösa aspirater som ställde upp från alla delar av världen.  Tyvärr var kvaliteten var mycket skiftande i år. Av dessa kuggades ca 15 stycken.  Från Sverige hade Sensei Camilla Bolin och Sensei Mikael Andersson förberett sig under sista året. Det visade sig att de gjort sin läxa väl. Båda fick höga poäng av graderingsdomarna och framstog som gediget kunniga. De visade både skarp och mogen teknik såväl som dynamisk fight. Båda klarade sina gradering med bravur. Sverige kan nu ståta med ytterligare en 4 Dan och troligen den första kvinnliga Shihan 5 Dan sedan Sosai gick bort.

SKKsTekniska Kommitté säger grattis till:

Shihan Camilla Bolin 5 Dan
Sensei Mikael Andersson 4 Dan
Michael Söderkvist
Country Representative