Det är:

shihan_nygren.jpg

Shihan Håkan Nygren 6 Dan 

Shihan Lloyd Payne 6 Dan

Shihan Naser Ghanbari 5 Dan


WKOs Board of Directors (styrelse) har efter en genemnsam rekommendation från SKK-TK och styrelse beslutat att utse dessa till Branch Chiefs inom WKO. En BC förväntas representera och verka för att bygga upp Kyokushin Karate i ett land/region/område.


Shihan_payne.jpg

I omvärden har Sverige nog haft rimligt med antal BC utfrån antalet medlemmar men det ger ett ökat inflytande i samband med kongressen att ha flera BC för ett land. Det är också rimligt att dessa Shihans är BC utifrån sin kompetens, erfarenhet och hängivenhet till Kyokushin Karate.


Övriga Branch Chiefs i SKK och Sverige.


Shihan Attila Meszaros 5 Dan

naser.jpg

Shihan Howard Collins 7 Dan

Shihan Brian Fitkin 7 Dan

Shihan Michael Söderkvist 6 DanLycka till 


För TK och styrelsen


Michael Söderkvist