Lördag 28/4 i Uppsala ( Uppsala Kyokushin dojo ) för  Region Norr och Öst

Pass 1 kl 14-15.30  och  Pass 2 kl 16.00-17.00


Lördag 12/5 i Göteborg ( i Banzai dojo ) för Region Väst och Syd.

Pass 1 kl 11.00-12.30  och  Pass 2 kl 13.30-15.00


Anmälan krävs för att kunna planera ev. övernattning m.m.
Anmälan görs till: hempe64@yahoo.com

Respektive klubbledare ansvarar för att alla deltagare har målsmans tillstånd 

Ange vilken squad ni vill delta i: 28/4 eller 12/5, Namn, ålder, grad, dojo

Ta med västar och hjälmar om Ni har!