OSU allesammans!
Ni hälsas härmed hjärtligt välkomna till 2012 års RM för Kadetter och Juniorer samt LAG RM i Bollebygd.
Nytt för i år!
I år kommer förutom Juniorer även Kadetter dvs. flickor och pojkar från sitt 14 år upp till 16 att bli en tävlingsgrupp.
Vidare så kommer Kata att ingå som tävlingsmoment för både Kadetter och Juniorer –
se bilagorna.
Tävling på 2 mattor
I och med att tävlingen är utökad så kommer vi att genomföra RM-et på 2 mattor. Materialet kommer även att skickas postledes till samtliga klubbar. Vänligen anmäl så snart som möjligt för att underlätta planeringen.
Plats: Bollebygd – Bollebygds Gymnastiks hall
Tillresa: Bollebygd ligger längs riksväg 40 mellan Göteborg och Borås ca 4 mil från Göteborg. Se karta på Google.
All info om tävlingen finns i bilagorna.
Vid frågor vänligen maila till adressen angiven på affischen.
Med vänlig hälsning
Rickard Weber
Ordförande Bollebygds Kyokushin
www.budo-kai.se