Det finns kvar platser till svart & brunbälteläger med Shihan Collins den 23-24 feb i Göteborg.
Vänligen kontakta GKK info@gkksweden.com.