I helgen genomfördes det årliga brun- och svartbälteslägret på GKK. Under ledning av Shihan Collins jobbade ca 50 deltagare sig igenom Pinan Ni och Seienchin under totalt sex träningstimmar. Vi jobbade med bunkai och fick nya infallsvinklar på hur teknikerna i katorna kan användas i andra situationer. Vi hann även jobba kort med konceptet kiko (energiträning) genom andningsteknik och Sanchin Kata. Även om det blev mycket att ta in så var det många inspirerade personer som lämnade GKKs dojo på söndagen.
Glädjande nog kunde Shihan Collins konstatera att lägret numer har blivit ett nordisk läger eftersom det fanns deltagande från såväl Danmark som Norge. Vi deltagare vill tacka för denna helg och jag rekommenderar lägret varmt till alla som vill utvecklas i sin karate.