Under World Karate Seminar i Vilnius fick SKK fyra nya yondans då Maja Michailoff, Mats Nilsson, Fredrik Gundmark och Martin Aparicio klarade graderingen.
Seminariet började på tisdag eftermiddag med en gemensam träning för alla 170 deltagare på lägret. Därefter var det graderingsträning för aspiranterna och annan träning för övriga deltagare. Under kvällen genomfördes ytterligare ett träningspass. Under onsdagen genomfördes graderingen i två etapper med tekniker och kata på förmiddagen och fighter efter lunch. Graderingskommittén bestod av Shihan Kenji Midori, Shihan Kenji Sampei, Shihan Isao Kobayashi, Shihan Brian Fitkin och Shihan Furko Kalman.
Efter en väl genomförd teknikdel och bra fight av deltagarna, där framför allt Sensei Maja Michailoff fick beröm för spirit och bra kiai, kom beskedet att alla svenska deltagare klarat graderingen. Övriga svenska deltagare på lägret var Shihan Howard Collins, Shihan Brian Fitkin, Shihan Michael Söderkvist och Shihan Naser Ghanbari.

Bilden är hämtad från http://www.facebook.com/SHINKYOKUSHINKAI?fref=ts