Lördagen den 25 maj kommer Shihan Fitkin till Linköping.
Alla intresserade är välkomna. De som vill gradera behöver ha med ett godkännande från sin klubbledare.
Kostnad 100 kr
Tider 10:00 – 16:30