Vår eminente kanslist, Tobbe på GKK, vill dra sig tillbaka.
Visst vill du hjälpa svensk kyokushin
Arbetsuppgifter
– Administrera och lagra SKK´s lager av artiklar som man kan köpa via webshoppen på SKKs hemsida.
– Göra utskicken av klubbeställningar och möten inom rimlig tid samt administrera detta, ibland med kort varsel. totalt ca 60 utskick per år plus medlemsavgiften och årsmöte. Följa upp så inga beställningar/betalningar blir liggande på klubbarna.
– Vara navet i SKK’s kommunikation och vidarebefodera mail och brev till rätt funktion.
– Kunna hålla kontakten med diverse firmor vad gäller upptryck av graderingshäften, diplom, EKO pass etc.
– Sända redovisning av porto och kvitton till kassören.
Kravprofil
– min 18 år
– ansvarsfull och driven
– tillgång till ”säker lagring” av SKK lager.
– tillgång till ett postkontor / ombud och tid att gå dit.
– datavana och tillgång till dator med internet.
En person som har nära dialog med kassören.
Göra utskick av olika inför årsmöte, medlemsavgifter etc.
Ersättning:
7200 kr/ år plus ersättning för allt porto såklart.
Vänligen
Virpi
Ordförande Swedish Karate Kyokushinkai