Årets Sommarläger kommer att hållas 14-16 juni i Stockholm.
Lägret startar 10:00 på fredagen med samling från 9:00. Lägret beräknas avslutas kl 15:00 på söndagen.
I området (Södermalm) finns ett flertal hotell och vandrarhem men det går även att bo i dojon om så önskas (25 kr/natt).
Kyu-graderande ska ha intyg från respektive Sempai om godkännande för gradering.
Dan-graderande ska ha lämnat in CV till TK vid teknikseminariet i februari.
Anmälningsavgiften på 100 kr betalas till plusgiro: 357410-0 (ange vem betalningen avser). Resterande avgift, 400 kr, betalas vid ankomsten till dojon.
Vid sen anmälan betalas hela avgiften, 500 kr, vid ankomsten till lägret.
3 dagar med Kyokushin!
Välkomna!