Höstens junior squad kommer att hållas i Uppsala den 13 oktober ( dvs dagen efter Uppsala Open )
Alla med minst 8 Mon, är välkomna.

Söndag 13/10 i  Budohuset Uppsala
Pass 1 kl 11-12.30  ,  Pass 2 kl 13.30-15.00
Anmälan krävs för att kunna planera ev. övernattning m.m.
Eventuella frågor och anmälan görs till: hempe64@yahoo.com
Respektive klubbledare ansvarar för att alla deltagare har målsmans tillstånd
Ange:  Namn, Ålder, grad, dojo
Ta med västar och hjälmar om Ni har!
Med vänlig hälsning / Torbjörn Helmfrid
Junioransvarig