Lördag 10:00- söndag 15:00.
Shihans Nygren & Ghanbari hälsar alla välkomna!
Schemat om lägret kommer att skickas till de anmälda!