Ni är hjärtligt välkomna till 4:e upplagan av
Huskvarna Karate Open för barn/ungdomar.
Plats: Huskvarna folketspark, parketten
Datum: 30/11
Tid: 10:00-17:00
Sista anmälningsdatum: 21:a november
Registrering, kontroll av tillstånd: 08.30-10.30
Invägning: 09.00-10.30
Läkarundersökning: 11.30-12.30
All betalning sker på plats, 120 kr för deltagande
i kumitet alt. kata – 150 kr för bägge klasser.
Ta med jämna pengar!
Välkomna!
OBS!
Alla barn, ungdomar, kadetter och juniorer, måste ha ett skriftligt medgivande av sin målsman för att delta i Barn/ungdomstävling.
En tävlande måste kunna legitimera sig med födelsedatum.
Barn fr o m 12 år ska tävlingskort.