Vårens junior squad kommer att hållas i Örebro den 15 mars
Alla med minst 8 Mon, är välkomna.
Söndag 15/3  i Örebro Kyokushin Karate’s dojo
Vårens squad kommer att ge alla möjlighet till matchträning och regelgenomgång eftersom SKK arrangerar domarutbildning dagen innan.
Tanken är att  alla ska få möjlighet till sparring under matchliknande former med individuell feedback efteråt.
Dessutom kommer domarna ge deltagarna en ordentlig regelgenomgång
Pass 1:  10.30-12.30     och Pass 2: 13.30-15.30
Anmälan krävs för att kunna planera ev. övernattning m.m.
Eventuella frågor och anmälan görs till: hempe64@yahoo.com
Respektive klubbledare ansvarar för att alla deltagare har målsmans tillstånd 
Ange:  Namn, Ålder, grad, dojo
Ta med västar och hjälmar om Ni har!
Med vänlig hälsning / Torbjörn Helmfrid