Bäste klubbledare!
KALLESE enl bifogad fil.
SKK Extra Ordinarie Årsmöte
Lördag 9 maj kl 1000-1100
Då sittande ordförande Virpi Alajarva har avträtt sin position som ordförande kallar styrelsen till ett Extra Ordiarie Årsmöte för att göra ett fyllnadsval. Det är alltså egentligen endast en punkt på dagordningen. Dock tar mötet även upp Vision 2018. Styrelsen kommer att skicka ut mera info om den frågan innan mötet.
Valberedningen fortsättar sitt arbete och tar emot nomineringar.
Valberedningens ordförande Torbjörn Helmfrid: hempe64@yahoo.com
SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI
Styrelsen gm/Michael Söderkvist
Vice Ordförande
Dagordning Extra Ordinarie Årsmöte maj 2015