Sommarläger i Stockholm 5-7 juni 2015 för vuxna och ungdomar (från 15 år).
Lägret börjar med samling i dojon på fredag förmiddag, 5 juni, från 9:00. Träningen börjar sedan kl 10:00 och avslutas kl 15 på söndagen. Schema med gruppindelning kommer att finnas i dojon.
Anmälningsavgiften är 100 kr  och den betalas in till plusgiro 357410-0, ange alltid vem betalningen avser.
Resterande lägeravgift betalas vid ankomsten till lägret, 450 kr (totalt blir det 550 kr).
Lägret kommer att hållas i Stockholms Kyokushins dojo och i Forsgrenska idrottshallen på Medborgarplatsen. Golvet i Forsgrenska är hårt och det går bra att ta med skor som går att träna i.
Gradering del 1 sker lördag kväll ca 18:30.
Innan graderingen börjar betalas avgiften, 100kr, på kontoret i dojon. Där lämnar alla graderande även in graderingspass och kyu-graderande ska ha intyg från sempai.
Dan-graderande ska ha skickat in ansökan om gradering till TK tidigare under året. Graderande som försöker till Shodan (1 dan) ska lämna in ett läkarintyg (typ hälsotest, hjärta-lungor).
Gradering del 2 sker söndag 13:00
Det blir tre intensiva dagar med mycket träning!
Välkomna!