SKK har utsett Torbjörn ¨Tobbe¨ Johansson, Göteborg till ny Tävlingskoordinator för organisationen. Funktionen att koordinera de tävlingar som arrangeras har tidigare funnits men vi har beslutat att utveckla rollen för att göra tävlingsverksamheten bättre på alla sätt. SKK vill tacka Rikard Weber som tidigare koordinerat tävlingarna under några år för all tid och arbete han gett men också för många intressanta synpunkter som nu i samverkan med Torbjörn kan förverkligas.
Nytt blir en tävlingsportal på hemsidan som blir SKKs utgångspunkt i tävlandet. Tobbe kommer att sköta både support att arrangera, fördela tävlingarna över tid och i relation till andra tävlingar men också se de tävlandes behov av en aktuell kalender (både nationellt och internationellt), regler och anmälningsförfarande.
Portalen har tre delar Kalender-Arrangör-Deltagare och kommer att introduceras på TK i Örebro 20-21 februari.
Michael Söderkvist
Ordf TK