RM för juniorer och kadetter.
Inställd på grund av för få anmälda.